Forebyggelse af løbeskader

Løb er blevet den populæreste sport herhjemme – med skader til følge

Løbetræning er den suverænt mest populære motionsform i landet. Det anslås, at 25 % af alle voksne danskere har løb som deres foretrukne motionsform. I 2004 var tallet 16 %, altså en markant stigning over de sidste fem år. Med dette 'løbe-boom' følger en samfundsmæssig interesse og fokus på netop denne motionsform. Løb er hele tiden til debat, og mediernes bevågenhed er enorm. Ikke mindst pga. den sundhedsmæssige interesse.

Løbetræning kan udløse skader
Løbetræning kan imidlertid udløse skader i bevægeapparatet, og der forskes på højtryk for at forstå skadesproblematikkerne. På trods af et utal af valide forskningsstudier har denne forskning ikke bidraget til at nedsætte skadesprocenten blandt løbere over de sidste 30 år. Der er i dag lige så mange løbere, der må holde pause med løbetræning i kortere eller længere tid eller helt opgive løb pga. smerter i bevægeapparatet, som der var for 30 år siden.

Svært at forebygge og behandle løbeskader
Det er ekstremt udfordrende at forebygge og behandle løbeskader. Menneskers forskellighed gør det svært at forstå årsagssammenhænge, og to forskellige løbere med ens diagnose kan respondere vidt forskelligt på behandling.

På klinikken gør vi alt for at dygtiggøre os, og vi forholder os hele tiden til den nyeste viden, både i undersøgelse og behandling, samt når det gælder tilrettelæggelse af løbetræning og træningsprogrammer med henblik på at minimere risikoen for skader.