Løbeskader

160920 atletik 009 160920 atletik 003

Løbeskader rammer ikke tilfældigt

Der findes flere valide studier som angiver, hvad man som løber bør være opmærksom på. Der peges primært på følgende fokusområder:

FREKVENS
Jo flere gange du løber pr. uge, desto større er risikoen for at blive skadet. Løberen, der træner fem gange om ugen, er mere udsat end den, der løbetræner tre gange om ugen. Studiet forholder sig kun til løb og ikke til, om løberen evt. supplerer med anden idræt (cykling, aeorobics, svømning etc.). ALDER
Alder synes at have en stor betydning for udvikling af løbeskader. Løberen på 50 år, der træner den samme mængde som en 25-årig, har øget risiko for at udvikle løbeskader. TRÆNINGSDISTANCE
Der er en tydelig sammenhæng mellem løbeskader og træningsdistance pr. uge. Risikoen for skader øges i takt med mængden af kilometer.

 

ERFARING
Nybegyndere blivere oftere skadet end erfarne løbere. LIVSSTIL
Jo flere år uden at dyrke motion med passiv livsstil inden opstart på løbetræning desto større er risikoen for at blive skadet. TIDLIGERE SKADET
Har du før været skadet, er der større risiko for at udvikle en ny skade. SUPPLERENDE TRÆNING
Løb suppleret med styrketræning synes at have positiv effekt på skader og præstation. HYPPIGE KNÆSKADER
Løbeskader opstår hyppigst i knæet. Læs mere om løbeskader i knæet.

Læs mere om: